Bản đồ huyện Đông Hải, Bạc Liêu
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Đông Hải, Bạc Liêu

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Đông Hải, Bạc Liêu
  • Bản đồ vệ tinh huyện Đông Hải, Bạc Liêu
  • Địa giới hành chính huyện Đông Hải, Bạc Liêu

Latitude/longitude: 9 08 11N, 105 24 42E
Decimal coordinates: 9.13639 105.412

Thông tin chung

Đông Hải là một Huyện của Tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Bạc Liêu
Dân số: 138983
Diện tích: 56160 ha